Tijd van Jagers en Boeren, 10.000 - 3000Tijdvakken - Geschiedenis

01 Tijd van Jagers en Boeren

(01). Tijd van Jagers en Boeren : 2,5 milj. vChr – 3000 vChr — Prehistorie

Hoe noemt men deze periode?

Geologisch:  Kwartiair (2,5 – 12.000 milj.): Pleistoceen, 2,5 – 12.000 milj.| Holoceen, 12.000 vChr – heden |

Historisch: Prehistorie (geen geschreven bronnen)

Noem de kernbegrippen

1. jagers-verzamelaars
2. boeren
3. sedentair
4. vruchtbare sikkel / halve maan
4. agrarisch-urbane samenleving

 

Kenmerkende aspecten in kernwoorden

1. jagers-verzamelaars  
2. landbouwsamenleving
3. stedelijke gemeenschappen

 

(oefen de aspecten full screen)

3 kenmerkende aspecten van tijdvak 2,5 miljoen jaar vChr – 3000 v Chr:

Jagers en Boeren
(Pre-historie)


1) de levenswijze van jager-verzamelaars

jagersverzamelaars Het grootste deel van de geschiedenis leefden mensen als nomaden in de samenleving van jager- verzamelaars. Ze kwamen aan hun voedsel door te jagen en voedsel te verzamelen in de natuur. Omdat mensen nog niet konden schrijven is onze kennis over de prehistorie gebaseerd op ongeschreven bronnen.

2) het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
isings-hunebedbouwers2

De levenswijze van mensen veranderde door de ontwikkeling van de landbouw die voor het eerst ontstond in het Midden-Oosten omstreeks 10 000 v.C. De overstap van jagen en verzamelen naar akkerbouw en veeteelt duurde duizenden jaren, maar had zulke grote gevolgen dat gesproken wordt van de landbouwrevolutie. De landbouwsamenleving ontstond waarin mensen in dorpen leefden. Uit gevonden graven weten we dat deze eerste boeren geloofden in een hiernamaals.

3) het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
ur-reconstit-22edd9a

In Mesopotamië, langs de vruchtbare oevers van de Eufraat en de Tigris, ontstond de eerste stedelijke beschaving omstreeks 3500 v.C. Door de gunstige natuurlijke omstandigheden ontstond een landbouwoverschot, waardoor een deel van de bevolking in steden kon wonen en leven van nijverheid en handel. Om de bevloeiing van akkers in deze landbouwstedelijke samenleving te organiseren ontwikkelden leiders zich tot koningen, die met ambtenaren, priesters en soldaten heersten over een groot gebied. Voor de administratie van het bestuur werd het schrift uitgevonden. Mensen geloofden in machtige goden die alles bepaalden.

# Oefenvormen

Knop ThinglinkDoe de ThingLink Jagers en Boeren Slideshow

Bekijk de afbeeldingen in de Thinglink slide show en vertel jezelf bij elke afbeelding het kenmerkende aspect van het tijdvak Jagers en Boeren

 Knop Thinglink

Doe de ThingLink Beeldmerk Jagers en Boeren

Bekijk de afbeeldingen in het logo van de Thinglink beeldmerk en vertel jezelf nog een keer bij elke afbeelding het kenmerkende aspect van het tijdvak Jagers en Boeren

pinterest-logoRaad de plaat Jagers en Boeren

Op Pinterest kun je de kenmerkende aspecten van dit tijdvak repeteren door steeds naar een beeld te kijken en hardop te zeggen welk aspect deze afbeelding visualiseert. Het antwoord vind je ook in de beschrijving bij vergroten van de afbeelding.

Thinglink_schijf_tijdDoe de Tijdschijf ‘alle Tijdvakken’ 

Op de tijdschijf, open hem het liefst full screen, worden alle 49 kenmerkende aspecten getoond in een cirkel. Een simpele mouse-over helpt je op weg als je meer verdieping wilt.

Thinglink_tijdvakken

Sharing is caring