overzicht 10 tijdvakkenTijd van Pruiken en Revoluties, 1700-1800Tijdvakken - Geschiedenis

07 Tijd van Pruiken en Revoluties, 1700-1800

Tijdvak: 1700-1800 – Eeuw van de Verlichting – 18e eeuw; Vroegmoderne tijd

Kernbegrippen van Pruiken en Revoluties: 
abolitionisme – ancien régime – democratische revolutie –  grondrechten – grondwet – plantagekolonie-  rationalisme – staatsburger –  trans-Atlantische slavenhandel – verlicht absolutisme – verlicht denken – verlichting

Kenmerkende aspecten van Pruiken en Revoluties  in kernwoorden:
1. verlicht denken
2. verlicht absolutisme
3. democratische revoluties
4. slavenhandel

(full screen)  (Thinglink alle tijdvakken)

4 kenmerkende aspecten van
tijdvak 1700 – 1800:
Pruiken en revoluties
(18e eeuw; De Verlichting; Vroegmoderne tijd)

1). Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen

Enlightenment - SalonDe wetenschappelijke revolutie in westerse landen leidde in de 18e eeuw tot groot optimisme over de mogelijkheid om met behulp van het verstand alles te begrijpen en te verbeteren. Verlichte denkers ontwikkelden nieuwe, vaak revolutionaire ideeën op het terrein van godsdienst, politiek, economie en samenleving.


2). Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op – eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)

Adolph-von-Menzel-Tafelrunde2De uit de middeleeuwen stammende standenmaatschappij bleef in Europese landen bestaan tot het einde van de 18e eeuw. In een aantal landen hielden koningen vast aan het absoluut koningschap. Onder invloed van de verlichting voerden vorsten in andere landen hervormingen door.

3). De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over – grondwetten, grondrechten en staatsburgerschapgeorge-washington-trenton

image

Onder invloed van de verlichting vonden aan het eind van de 18e eeuw democratische revoluties plaats in westerse landen, waarbij de oude privileges werden afgeschaft. De Amerikaanse Revolutie begon toen de dertien Engels kolonies in Noord-Amerika zich in 1776 losmaakten van Engeland en een democratische republiek stichtten: de Verenigde Staten van Amerika. De Franse Revolutie begon in 1789 toen het Franse volk in opstand kwam. Frankrijk werd een constitutionele monarchie en later een republiek. Na het mislukken van de democratie vestigde Napoleon in 1799 de alleenheerschappij. In Nederland begon in 1786 een opstand van democratische patriotten, maar deze werd na een jaar neergeslagen. In 1795 begon de Bataafse Revolutie, waardoor Nederland een eenheidsstaat werd met een democratische grondwet.


4). Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de – daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme

imageVanaf de 16e eeuw vergrootten Europeanen hun kolonies in Amerika en legden ze er plantages aan die produceerden voor de Europese markt. Voor het zware plantagewerk haalden ze miljoenen zwarte slaven uit Afrika. Door de verlichting ontstond in westerse landen discussie hierover. Eind 18e eeuw ontstond een beweging tegen slavernij die ervoor zorgde dat westerse landen de slavenhandel en slavernij in de 19e eeuw stap voor stap afschaften

# Oefenvormen

Knop ThinglinkDoe de ThingLink Pruiken en Revoluties Slideshow

Bekijk de afbeeldingen in de Thinglink slide show en vertel jezelf bij elke afbeelding het kenmerkende aspect van het tijdvak Pruiken en Revoluties

 

Knop Thinglink

Doe de ThingLink Beeldmerk Pruiken en Revoluties 

Bekijk de afbeeldingen in de Thinglink beeldmerk en vertel jezelf nog een keer bij elke afbeelding een kenmerkend aspect van het tijdvak  Pruiken en Revoluties

 

pinterest-logoRaad de plaat Pruiken en Revoluties

Op Pinterest kun je de kenmerkende aspecten van dit tijdvak repeteren door steeds naar een beeld te kijken en hardop te zeggen welk aspect deze afbeelding visualiseert. Het antwoord vind je ook in de beschrijving bij vergroten van de afbeelding.

Thinglink_schijf_tijdDoe de Tijdschijf ‘alle Tijdvakken’ 

Op de tijdschijf, open hem het liefst full screen, worden alle 49 kenmerkende aspecten getoond in een cirkel. Een simpele mouse-over helpt je op weg als je meer verdieping wilt.

 

Sharing is caring