overzicht 10 tijdvakkenTijdvakken - Geschiedenis

10 Tijd van Televisie en Computer, 1950 – 1989

Tijd van de televisie en computer – 2e helft 20e eeuw : Moderne tijd (1950-1989)

Kernbegrippen:
atoomoorlog – blokvorming – 
dekolonisatie – hegemonie – pluriforme samenleving – sociaal-culturele verandering – wapenwedloop multiculturele – samenleving – 
overheersing

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. Dekolonisatie
2. Koude oorlog
3. Welvaart
4. Europa
5. Multicultureel

(full screen)  (Thinglink alle tijdvakken)

5 kenmerkende aspecten van
tijdvak 1950- 1989:
Televisie en Computer
(Moderne tijd)

1) de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld

1508tzindiegroot
Na 1945 verloor het Westen zijn overwicht in de wereld door de ontmanteling van de koloniale rijken. Tussen 1946 en 1957 werd bijna heel Azië onafhankelijk. Tussen 1956 en 1964 kregen bijna alle Afrikaanse kolonies hun onafhankelijkheid.


2) de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een – wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

checkpoint_charlie_final_landscapte

Na de Tweede Wereldoorlog bleven de VS en de Sovjet-Unie over als supermachten. Hun ideologische tegenstelling leidde tot wantrouwen; beide landen voelden zich door de ander bedreigd. Onder leiding van de VS en de Sovjet-Unie kwamen twee ideologische blokken van landen tegenover elkaar te staan. Door de nucleaire wapenwedloop tussen de blokken groeide de kans op een atoomoorlog. Tijden met hoog oplopende spanning werden afgewisseld door tijden met ontspanning, waarin overlegd werd over beperking van de verdere bewapening. In 1989 kwam een vreedzaam eind aan de Koude Oorlog.

3) de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding – gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen

Een oudere heer passeert een groep rondhangende nozems in Valkenburg, Nederland, 4 augustus 1966. [hangjongeren]
Een oudere heer passeert een groep rondhangende nozems in Valkenburg, Nederland, 4 augustus 1966. [hangjongeren]

In de jaren 1948-1973 vond in West-Europa een ongekend sterke economische groei plaats. Dankzij de toegenomen welvaart bouwden regeringen een verzorgingsstaat op, waarin de overheid verantwoordelijk was voor het welzijn van de burgers. De welvaart en toegenomen sociale zekerheid leidden tot grote sociaal-culturele veranderingen. Terwijl het individu met zijn behoeftes centraal kwam te staan, nam de invloed van de kerk en de traditionele moraal af. Ook de jongerencultuur en de tweede feministische golf droegen in westerse landen bij aan de grote verandering van normen en waarden vanaf de jaren 1960.


4) de eenwording van Europa

12-03-07_Terrorisme_9

Na de Tweede Wereldoorlog besloten West-Europese landen tot samenwerking om de vrede te bewaren, de welvaart te bevorderen en de democratie te versterken. Ze voelden zich ook bedreigd door de Sovjet-Unie en wilden samen sterker staan in de Koude Oorlog. De Europese eenwording begon in 1951 met de oprichting van de EGKS die in 1957 werd opgevolgd door de EEG. Na de Koude Oorlog en de Duitse hereniging besloten de twaalf lidstaten tot verdere eenwording in de Europese Unie. Tussen 1992 en 2013 kwamen er zestien landen bij, waaronder veel Oost-Europese landen.

5) de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

multiculti

In de westerse wereld maakte de industriële samenleving vanaf de jaren 1970 plaats voor een informatiemaatschappij. Door de sociaal-culturele veranderingen ontstond in de samenleving meer ruimte voor verschillende leefstijlen. Door massale immigratie werd de samenleving van Europa ook multicultureel. In de pluriforme en multiculturele samenlevingen van Europa moesten mensen leren omgaan met de grote vrijheid en pluriformiteit.

 

Oefenvormen

Knop ThinglinkDoe de ThingLink

Bekijk de afbeeldingen in de Thinglink slide show en vertel jezelf bij elke afbeelding een kenmerkend aspect van het tijdvak van TV en Computer.

pinterest-logoRaad de plaat

Op Pinterest kun je de kenmerkende aspecten van dit tijdvak repeteren door steeds naar een beeld te kijken en hardop te zeggen welk aspect deze afbeelding visualiseert. Het antwoord vind je ook in de beschrijving bij vergroten van de afbeelding.

Thinglink_schijf_tijdDoe de Tijdschijf

Op de tijdschijf, open hem het liefst full screen, worden alle 49 kenmerkende aspecten getoond in een cirkel. Een simpele mouse-over helpt je op weg als je meer verdieping wilt.

[effecto-bar]

Verder over het tijdvak van de Twee Wereldoorlogen (1900-1950):

prezilogo

> Bekijk allereerst dePrezi om de stof te oefenen

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze

navi_balk

 

 

 

 

[effecto-bar]

 

Sharing is caring