1600-1700overzicht 10 tijdvakkenTijd van Regenten en VorstenTijdvakken - Geschiedenis

06 Tijd van Regenten en Vorsten, 1600-1700

06 Tijd van Regenten en Vorsten, 1600-1700, De Gouden Eeuw

Kernbegrippen
absolutisme – economie – handelskapitalisme – kapitalisme – wereldeconomie – wetenschappelijke revolutie

Kernaspecten in kernwoorden
1. Wereldeconomie
2. Gouden Eeuw
3. Absolutisme
4. Wetenschappelijke revolutie

4 kenmerkende aspecten van
tijdvak 1600 – 1700:
Regenten en Vorsten
(17e eeuw, Gouden Eeuw, Vroegmoderne tijd)

(full screen)  (Thinglink alle tijdvakken)

1) handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

De handelsposten die de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC: groen) en de West Indische Compagnie (blauw) in de 17e eeuw stichten
De handelsposten die de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC: groen) en de West Indische Compagnie (blauw) in de 17e eeuw stichten

 

In de 17e eeuw kwam het handelskapitalisme tot bloei en ontstonden wereldwijde handelsnetwerken. In de groeiende wereldeconomie speelde de Verenigde Oost-Indische Compagnie een hoofdrol. De West-Indische Compagnie was actief in gebieden rond de Atlantische Oceaan.

2) de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel – opzicht van de Nederlandse Republiek

gouden eeuwDe Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een van de weinige republieken in Europa. De Republiek bestond uit zeven zelfstandige gewesten en later veroverde gebieden, die door de Staten- Generaal werden bestuurd. Naar buiten toe trad de Republiek op als eenheid. De macht was in handen van regenten, die voor een groot deel werden benoemd uit de rijke stedelijke burgerij. De 17e eeuw was voor Nederland een gouden eeuw, een tijd van grote economische voorspoed en bloei van kunst en wetenschap.

 

3) het streven van vorsten naar absolute macht

Louis_XIV_of_FranceIn de 17e eeuw streden Europese vorsten met hun onderdanen om de verdeling van de macht. Veel vorsten streefden naar absolute macht. In Frankrijk ontstond een absolute monarchie, terwijl Engeland een constitutionele monarchie werd.

 

4) de wetenschappelijke revolutie

In de 17e eeuw leidde een nieuwe onderzoekende houding tot de wetenschappelijke revolutie. In de exacte wetenschappen kwamen theorieën en wetten tot stand op grond van redeneren, waarnemen en experimenteren. Bij de Europese expansie en in oorlogvoering werden veel nieuwe ontdekkingen en uitvindingen toegepast.

[effecto-bar]

Oefenvormen

pinterest-logoRaad de plaat

Op Pinterest kun je de kenmerkende aspecten van dit tijdvak repeteren door steeds naar een beeld te kijken en hardop te zeggen welk aspect deze afbeelding visualiseert. Het antwoord vind je ook in de beschrijving bij vergroten van de afbeelding.

Thinglink_schijf_tijdDoe de Tijdschijf

Op de tijdschijf, open hem het liefst full screen, worden alle 49 kenmerkende aspecten getoond in een cirkel. Een simpele mouse-over helpt je op weg als je een kenmerkend aspect niet meer op je netvlies hebt. Lees eerst de tutorial.

Thinglink_tijdvakken

 

Sharing is caring