Digitaal spiekbriefje: via de app WRTS woordjes leren

Wie vroeger wel eens een spiekbriefje heeft gemaakt kent het verschijnsel. Alleen het maken daarvan was al genoeg om een goed cijfer te halen. Het briefje zelf had je tijdens het proefwerk geeneens meer nodig.  Immers: door de kennis goed samengevat in een andere vorm op te schrijven had je die onregelmatige werkwoorden van Frans of die ingewikkelde formule van Wiskunde al uit het hoofd geleerd of beter begrepen.

Woordjes leren met WRTS

Woordjes leren op je smartphone

Je eigen digitale
overhoring via WRTS

Hier moest ik aan denken toen ik zag hoe mijn kinderen op hun smartphone via de app WRTS (Appstore of Google Play) woordjes leren. Het aanmaken van deze digitale overhoring op de desktop (www.wrts.nl) had er eigenlijk al voor gezorgd dat zij de stof beheersten. De overhoring op hun mobiel daarna zorgde alleen nog maar voor een bevestiging.  Zo speelt de smartphone een belangrijke rol in het leerproces van kinderen. Dicht bij hun belevingswereld (appen, gamen) en spannend om te doen.

Meerkeuze-vragen, in gedachten of zelf het antwoord invullen
Hoe gaat dit in zijn werk (zie ook >> slideshow)? We beginnen op de desktop. Op de website van WRTS maak je een gratis web-account aan en vul je een lijst in met woordjes. Bijvoorbeeld het Franse woord in het ene invulveld en de Nederlandse vertaling in het ander invulveld. Je bewaart de reeks met een naam (als je hem publiekelijk wilt delen dan voeg je ook nog je schooltype, welke klas je zit, de titel van het schoolboek toe en het hoofdstuk) en je hebt een eigen digitale toets ter beschikking. Als je nu de app WRTS-mobiel op je smartphone downloadt, en dezelfde profielgegevens invult als je gebruikt hebt op desktop, dan vult de app zich met de gegevens van je desktop-account. Zo kun je dus ook op je smartphone de quiz doen. Het aanmaken van een nieuwe lijst met woordjes kan alleen op de desktop. Deze lijst kan ook op dezelfde wijze met je iPad gesynchroniseerd worden. Zo heb je dus verschillende apparaten ter beschikking waarop je de quiz kan oefenen.

Handig tijdens die lange  autorit naar oma
De app zorgt ervoor dat je in verschillende vormen deze woordjes kan leren. Bijvoorbeeld meerkeuze-vragen, in gedachten, een puzzel of zelf het antwoord invullen. De score wordt netjes bijgehouden en bij nul fout word je beloond met een mooi muziekje. Handig als je bij de ortho zit te wachten op je beurt of in die lange autorit naar oma.

Gepost in apps, digitaal lesmateriaal, mobiel, onderwijs, online leren, Tools online leren, Wrts | Getagged , , , , , | Comments Off on Digitaal spiekbriefje: via de app WRTS woordjes leren

Tijd van Televisie en Computer 1950 – 1989

Tijd van Televisie en Computer

1950 – 1989

Default 2

1) de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld

Na 1945 verloor het Westen zijn overwicht in de wereld door de ontmanteling van de koloniale rijken. Tussen 1946 en 1957 werd bijna heel Azië onafhankelijk. Tussen 1956 en 1964 kregen bijna alle Afrikaanse kolonies hun onafhankelijkheid.

Default 7

2) de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een – wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

Default 10

Na de Tweede Wereldoorlog bleven de VS en de Sovjet-Unie over als supermachten. Hun ideologische tegenstelling leidde tot wantrouwen; beide landen voelden zich door de ander bedreigd. Onder leiding van de VS en de Sovjet-Unie kwamen twee ideologische blokken van landen tegenover elkaar te staan.

Door de nucleaire wapenwedloop tussen de blokken groeide de kans op een atoomoorlog. Tijden met hoog oplopende spanning werden afgewisseld door tijden met ontspanning, waarin overlegd werd over beperking van de verdere bewapening. In 1989 kwam een vreedzaam eind aan de Koude Oorlog.

In de jaren 1948-1973 vond in West-Europa een ongekend sterke economische groei plaats. Dankzij de toegenomen welvaart bouwden regeringen een verzorgingsstaat op, waarin de overheid verantwoordelijk was voor het welzijn van de burgers.

De welvaart en toegenomen sociale zekerheid leidden tot grote sociaal-culturele veranderingen. Terwijl het individu met zijn behoeftes centraal kwam te staan, nam de invloed van de kerk en de traditionele moraal af. Ook de jongerencultuur en de tweede feministische golf droegen in westerse landen bij aan de grote verandering van normen en waarden vanaf de jaren 1960.
Default 15

Een oudere heer passeert een groep rondhangende nozems in Valkenburg, Nederland, 4 augustus 1966.

4) de eenwording van Europa

Na de Tweede Wereldoorlog besloten West-Europese landen tot samenwerking om de vrede te bewaren, de welvaart te bevorderen en de democratie te versterken. Ze voelden zich ook bedreigd door de Sovjet-Unie en wilden samen sterker staan in de Koude Oorlog.

De Europese eenwording begon in 1951 met de oprichting van de EGKS die in 1957 werd opgevolgd door de EEG. Na de Koude Oorlog en de Duitse hereniging besloten de twaalf lidstaten tot verdere eenwording in de Europese Unie. Tussen 1992 en 2013 kwamen er zestien landen bij, waaronder veel Oost-Europese landen.
Default 19

5) de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

Default 2

In de westerse wereld maakte de industriële samenleving vanaf de jaren 1970 plaats voor een informatiemaatschappij. Door de sociaal-culturele veranderingen ontstond in de samenleving meer ruimte voor verschillende leefstijlen.

Door massale immigratie werd de samenleving van Europa ook multicultureel. In de pluriforme en multiculturele samenlevingen van Europa moesten mensen leren omgaan met de grote vrijheid en pluriformiteit.

Default 1

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de onderstaande schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Ga naar het overzicht Thinglink tijdvakken door in de kern van de schijf te klikken
Default 1

3) de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen

Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Televisie en Computer 1950 – 1989

Thinglink tijdvakken quicklink

Why does the Edit button not appear on this image:

navi_balk

 

 

Not with standing the fact that i opened in other tab in de same browser: https://www.thinglink.com/Burijn

Gepost in Geen categorie | Comments Off on Thinglink tijdvakken quicklink

Tijd van Wereldoorlogen, 1900-1950

Tijd van Wereldoorlogen 1900-1950

1) Het voeren van twee wereldoorlogen

Default 5

In de jaren 1914-1918 en 1939-1945 woedde een wereldoorlog. Duitsland stond beide keren tegenover Frankrijk, Engeland, Rusland (SU) en de VS. Het verloor beide oorlogen maar werd pas in de tweede verpletterend verslagen.

Otto Dix (1891-1969), Sturmtruppe geht unter Gas vor, Uit de serie Der Krieg, no. 12, 1924

1) Verwoestingen: op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogsvoering

Default 9

De wapens hadden door de industrialisatie veel meer vernietigingskracht dan voorheen. Daardoor vielen er miljoenen slachtoffers, ook onder burgers, en werden hele steden verwoest.

Default 1

3) De crisis van het wereldkapitalisme (wereldcrisis)

De gehele kapitalistische wereld werd vanaf 1929 getroffen door een langdurige economische crisis, met verarming en massale werkloosheid.

4) Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme (nationalisme)

Default 5

In de Europese koloniën in Azië ontstonden na de Eerste Wereldoorlog nationalistische bewegingen die streefden naar onafhankelijkheid.

5) Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme

Direct na de Eerste Wereldoorlog wonnen rechtse en linkse totalitaire ideologieën veld. Hun aanhangers kwamen aan de macht in Rusland, Italië en Duitsland.

Default 10

 6) De rol van moderne propaganda- en communicatie-middelen en vormen van massa-organisatie

Default 12

De totalitaire staten gebruikten op grote schaal propaganda, onder meer via nieuwe massamedia als radio en film. Ook probeerden ze de bevolking te beheersen via massa-organisatie voor de jeugd en voor sport.

7) Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden (Holocaust)

Default 15

De nationaal-socialisten zagen het Germaanse ras als superieur. Nadat Hitler in 1933 aan de macht was gekomen werden in Duitsland de joden gediscrimineerd, na 1941 werden ze in alle door Duitsland bezette gebieden weggevoerd en systematisch uitgemoord.

8) De Duitse bezetting van Nederland

Default 18

Nederland was van mei 1940 tot mei 1945 bezet door nazi-Duisland. Men paste zich aan, sommige zaten in het verzet of collaboreerden.

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de onderstaande schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Ga naar het overzicht Thinglink tijdvakken door in de kern van de schijf te klikken
Default 21
Default 1
Default 1
Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Wereldoorlogen, 1900-1950

Tijd van Regenten en Vorsten (1600 -1700)

Plaat1
beeldmerk

Tijd van Regenten en Vorsten

1600-1700

1) handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

In de 17e eeuw kwam het handelskapitalisme tot bloei en ontstonden wereldwijde handelsnetwerken. In de groeiende wereldeconomie speelde de Verenigde Oost-Indische Compagnie een hoofdrol. De West-Indische Compagnie was actief in gebieden rond de Atlantische Oceaan.

Default 5

2) de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een van de weinige republieken in Europa. De Republiek bestond uit zeven zelfstandige gewesten en later veroverde gebieden, die door de Staten- Generaal werden bestuurd. Naar buiten toe trad de Republiek op als eenheid. De macht was in handen van regenten, die voor een groot deel werden benoemd uit de rijke stedelijke burgerij. De 17e eeuw was voor Nederland een gouden eeuw, een tijd van grote economische voorspoed en bloei van kunst en wetenschap.

De Dam in Amsterdam 1666

Default 3

3) het streven van vorsten naar absolute macht

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC: groen) en de West Indische Compagnie (WIC: blauw) vestigden in de 17e eeuw handelsposten

In de 17e eeuw streden Europese vorsten met hun onderdanen om de verdeling van de macht. Veel vorsten streefden naar absolute macht. In Frankrijk ontstond een absolute monarchie, terwijl Engeland een constitutionele monarchie werd.

Lodewijk XIV (1638-1715), de Zonnekoning van Frankrijk, was 72 jaar koning van Frankrijk. 

In de 17e eeuw leidde een nieuwe onderzoekende houding tot de wetenschappelijke revolutie. In de exacte wetenschappen kwamen theorieën en wetten tot stand op grond van redeneren, waarnemen en experimenteren. Bij de Europese expansie en in oorlogvoering werden veel nieuwe ontdekkingen en uitvindingen toegepast.

4) de wetenschappelijke revolutie

koptitel

Galileo demonstreert in 1609 zijn telescoop aan Leonardo Donato, de doge van Venetië.

Default 2

[effecto-bar]

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 1
Gepost in Iconische platen, Tijd van Regenten en Vorsten | Getagged , , , , , , | Comments Off on Tijd van Regenten en Vorsten (1600 -1700)

Tijd van Ontdekkers en Hervormers (1500-1600)

Default 1

 In 1510 schildert Rafaël de fresco ‘School van Athene’ in het de appartementen van paus Julius II in het Vaticaan.

De herboren interesse voor de Grieks-Romeinse cultuur uitte zich in een meer wereldlijke en realistische schilder- en beeldhouwkunst, de toepassing van de klassieke vormentaal in de bouwkunst en de bestudering van klassieke teksten door humanisten.

Door de welvaart veranderde het mens- en wereldbeeld van burgers in Italië vanaf omstreeks 1350. Geïnspireerd door de oudheid ontstond een nieuw levensgevoel met meer oog voor de plezierige kanten van het leven, meer belangstelling voor de wereld en een kritische instelling in het natuurwetenschappelijk denken. Vanaf omstreeks 1500 werden de ideeën van de renaissance over Europa verspreid.

Davinci

In 1490 tekent Leonardo da Vinci zijn ‘Man van Vitruvius’

Default 5
Default 1

In de 15e eeuw maakten de Turks-Osmaanse veroveringen een einde aan de Europese handel in het oostelijk Middellandse Zeegebied. Op zoek naar goud en om specerijen uit Oost-Azië te halen verkenden Portugezen en Spanjaarden als eersten de kusten van Afrika, Azië en Amerika. Spanjaarden en Portugezen veroverden grote delen van Amerika waar ze kolonies stichtten. De indiaanse bevolking kwam grotendeels om. Aan het einde van de 16e eeuw reisden ook Nederlanders, Engelsen en Fransen naar Oost-Azië. Langs de Afrikaanse en Aziatische kusten stichtten Europeanen versterkte handelsposten. Tussen de vier werelddelen kwam een uitwisseling van personen, goederen en culturen op gang.

Luther

In de tijd van steden en staten had de rooms-katholieke kerk haar macht vergroot met nieuwe denkbeelden en gebruiken. Omstreeks 1500 groeide de kritiek hierop. Hervormers bepleitten een terugkeer naar het zuivere geloof, gebaseerd op de Bijbel. Door het kritisch optreden van Luther in 1517 en zijn uitzetting uit de kerk door de paus begon de Reformatie. Er ontstond een splitsing tussen katholieken die bij de roomse kerk bleven en protestanten die eigen kerken stichtten. De hervormer Calvijn kreeg veel aanhang in Nederland.

In 1515 spijkert Luther zijn stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg.

Rond 1500 ontdekken Columbus, Vespucci, Vasco da Gama en Diasz nieuwe landen

Default 1

De Spaanse koning Filips II was landsheer van de Nederlanden. In 1568 kwamen Nederlanders onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen Filips vanwege zijn centralisatiepolitiek en zijn felle vervolging van protestanten. Gedurende de Opstand (Tachtigjarige Oorlog) breidden de opstandelingen hun gebied uit vanuit het westen van Holland en Zeeland tot vrijwel het huidige grondgebied van Nederland. In 1581 zetten de Staten-Generaal van de zeven opstandige gewesten Filips af als landsheer. In 1588 vormden ze de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1648 sloten de Republiek en Spanje de Vrede van Münster.

[effecto-bar]

1 april 1572 veroverden de watergeuzen het stadje Den Briel op het aldaar  gelegerde koninklijke Spaanse garnizoen.

1) het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling

2) Renaissance van het erfgoed van de klassieke oudheid

Tijd van Ontdekkers en Hervormers

1500 – 1600

4) de protestantse reformatie had splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg

3) het begin van de Europese expansie overzee

5) het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

Default 4

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 1
Gepost in Iconische platen, Tijd van Ontdekkers en Hervormers | Comments Off on Tijd van Ontdekkers en Hervormers (1500-1600)

Tijd van Steden en Staten (1000 – 1500)

Weet jij de 5 kenmerkende aspecten van het tijdvak “Steden en Staten”? 

 

1000 – 1500

beeldmerk

1) De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving

2) De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden

3) Het begin van staatsvorming en centralisatie

4) de expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten

5) Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben

plaatje1
Default 1
Default 2

Na 1000 herleefde de landbouwstedelijke samenleving in West-Europa. De landbouw ging meer opbrengen. Er ontstonden duizenden steden waar handelaren en ambachtslieden leefden.

Drieslagstelsel: een stelsel van landbebouwing, waarbij de grond in het eerste jaar werd ingezaaid met wintergraan en in het tweede jaar met zomergraan; om uitputting van de grond te voorkomen lag het land dan braak gedurende het derde jaar.

In 1111 werd paus Paschalis II in Rome gearresteerd door de Duitse koning Hendrik V.

Aan het eind van de 11e eeuw werd Jeruzalem veroverd door een christelijk leger afkomstig uit West-Europa. In de 12e en 13e eeuw volgden meer kruistochten om gebieden ten oosten van de Middellandse Zee te veroveren of in christelijke handen te houden. De handel van Europeanen in het Midden-Oosten, onder meer van specerijen uit Oost Azië, bloeide op. Christelijke legers veroverden ook het Iberisch schiereiland en grote gebieden in Oost-Europa.

Default 3
Default 4

In de tijd van steden en staten waren mensen erg gelovig. De kerk had een grote invloed in de samenleving. Tot in de 14e eeuw beweerde de paus dat vorsten ondergeschikt aan hem moesten zijn. Vanaf 1075 voerde de paus met de Duitse keizer de Investituurstrijd over de benoeming van bisschoppen. De paus won, maar kon zijn wil niet opleggen aan alle vorsten.

In de tijd van steden en staten vergrootten de Franse en Engelse koningen hun macht. Met een eigen leger, ambtenaren en landelijke rechtspraak begonnen ze de vorming van een centraal bestuurde staat. Op deze manier vergrootten ook de Bourgondische hertogen de politieke eenheid in de Nederlanden. Het Duitse rijk bleef versnipperd.

Steden werden zelfstandiger doordat edelen hun steeds meer rechten verleenden, in ruil voor geld. Door hun rijkdom en vrijheid hadden de steden een grote aantrekkingskracht op de bewoners van het platteland. De macht in steden kwam in handen van een elite van rijke kooplieden.

We zien de Waag, waar handelaren hun goederen en muntstukken wogen, de achterkant van het stadhuis, waar de schout en schepenen net vandaan komen en op de achtergrond de kathedraal die hoog boven de bebouwing uitsteekt.
Default 1
Gepost in Iconische platen, Tijd van Steden en Staten | Getagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tijd van Steden en Staten (1000 – 1500)

Tijd van Grieken en Romeinen (3000 – 500)

Weet jij de 5 kenmerkende aspecten van het tijdvak ‘Grieken en Romeinen’ ?(3000 v.Chr. – 500 n.Chr.)

merkbeeld

1) De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat

Default 4

In de oudheid bestond Griekenland uit onafhankelijke stadstaten met verschillende bestuursvormen, zoals de monarchie en aristocratie. In de 6e eeuw v.C. ontstond in Athene de eerste democratie, waarin burgers in een volksvergadering beslisten over het bestuur. Vanaf dezelfde eeuw ontwikkelden Griekse filosofen een wetenschappelijke manier van denken, waarbij ze alles met hun verstand probeerden te beredeneren.

Default 1

2) de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur

In de 5e en 4e eeuw v.C. ontwikkelden de Grieken hun bouwkunst en beeldhouwkunst tot op hoog niveau. Na de verovering van Griekenland namen de Romeinen de Griekse vormentaal over en voegden er eigen elementen aan toe. Deze Grieks-Romeinse mengcultuur wordt klassiek genoemd, vanwege de latere navolging.

3) De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde

Default 2

Met een lange reeks oorlogen breidden Romeinen hun stadstaat uit tot een wereldrijk rondom de Middellandse Zee. Het Romeinse rijk was strak georganiseerd en stond vanaf de 1e eeuw v.C. onder leiding van een machtige keizer. In het rijk kwam een welvarende landbouwstedelijke samenleving tot ontwikkeling. Er was veel handel, ook met gebieden buiten het rijk. In de veroverde gebieden verspreidden Romeinen de Grieks-Romeinse cultuur (romanisering); er was ook invloed van lokale culturen op de Romeinse cultuur.

4) De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest- Europa

Default 5

Ten oosten van de Rijn stuitten de Romeinse legers op weerstand van strijdvaardige Germanen. Voor de bewaking van de Rijngrens gebruikten Romeinen soldaten van bevriende Germaanse stammen. Vanaf de 3e eeuw viel het westelijk deel van het Romeinse rijk uiteen. Steeds meer Germanen drongen het rijk binnen en stichtten daar eigen staten, waarvan sommige duidelijk erfgenaam waren van de Grieks-Romeinse cultuur, terwijl in andere het Germaanse element dominanter was.

In 476 werd de laatste West-Romeinse keizer door Germanen afgezet. Het Oost-Romeinse (Byzantijnse) rijk bleef bestaan.

5) De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten

Default 8

Het jodendom, de oudste monothei?stische godsdienst, kwam in Israe?l/Palestina tot ontwikkeling. Nadat de Romeinen het gebied hadden veroverd ontstond uit het jodendom in de 1e eeuw het christendom, dat over het Romeinse rijk werd verspreid. Omdat christenen weigerden om de Romeinse keizer als god te vereren werden ze van tijd tot tijd vervolgd.

In de 4e eeuw werd het christendom toegestaan; later werd het de Romeinse staatsgodsdienst. Andere godsdiensten werden verboden.

navi
Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Grieken en Romeinen (3000 – 500)

Tijd van Pruiken en Revoluties, 1700-1800

Weet jij de 4 kenmerkende aspecten 

van de tijd van “Pruiken en Revoluties” ?


1700-1800

Default 1

1) rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen

Default 2
De salon van madame Geoffrin. In de Franse salons, waarin ook voor vrouwen een rol was weggelegd, kwamen wetenschappers, letterkundigen en aristocraten bijeen.

De wetenschappelijke revolutie in westerse landen leidde in de 18e eeuw tot groot optimisme over de mogelijkheid om met behulp van het verstand alles te begrijpen en te verbeteren. Verlichte denkers ontwikkelden nieuwe, vaak revolutionaire ideeën op het terrein van godsdienst, politiek, economie en samenleving.

2) voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op – eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)

Default 6

De uit de middeleeuwen stammende standenmaatschappij bleef in Europese landen bestaan tot het einde van de 18e eeuw. In een aantal landen hielden koningen vast aan het absoluut koningschap. Onder invloed van de verlichting voerden vorsten in andere landen hervormingen door.

3) de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over – grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap

Default 10

Onder invloed van de verlichting vonden aan het eind van de 18e eeuw democratische revoluties plaats in westerse landen, waarbij de oude privileges werden afgeschaft. De Amerikaanse Revolutie begon toen de dertien Engels kolonies in Noord-Amerika zich in 1776 losmaakten van Engeland en een democratische republiek stichtten: de Verenigde Staten van Amerika.

De Franse Revolutie begon in 1789 toen het Franse volk in opstand kwam. Frankrijk werd een constitutionele monarchie en later een republiek. Na het mislukken van de democratie vestigde Napoleon in 1799 de alleenheerschappij. In Nederland begon in 1786 een opstand van democratische patriotten, maar deze werd na een jaar neergeslagen. In 1795 begon de Bataafse Revolutie, waardoor Nederland een eenheidsstaat werd met een democratische grondwet.

4) uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de – daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme

Default 14

Vanaf de 16e eeuw vergrootten Europeanen hun kolonies in Amerika en legden ze er plantages aan die produceerden voor de Europese markt. Voor het zware plantagewerk haalden ze miljoenen zwarte slaven uit Afrika.

Door de verlichting ontstond in westerse landen discussie hierover. Eind 18e eeuw ontstond een beweging tegen slavernij die ervoor zorgde dat westerse landen de slavenhandel en slavernij in de 19e eeuw stap voor stap afschaften
Default 17

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de onderstaande schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 2
Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Pruiken en Revoluties, 1700-1800

Tijd van Monniken en Ridders (500 -1000)

Tijd van Monniken en Ridders,

500 -1000

beeldmerk
Default 1
Default 2
Default 3
Default 4

1) Het ontstaan en de verspreiding van de islam

In de 7e eeuw ontstond in Arabië een derde monotheïstische godsdienst, de islam. Voor de verspreiding van hun godsdienst veroverden Arabische moslims een groot gebied tot aan Noord- Spanje en India. Er ontstond een Arabisch rijk met een bloeiende cultuur waarin de islam, het Arabische schrift en de Arabische taal dominant waren. In 750 viel het rijk uiteen, maar de islamitische wereld bleef een economische en culturele eenheid.

2) de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid

Door de ondergang van het West-Romeinse rijk verminderde de bevolking, zakten nijverheid en handel in en viel de landbouwstedelijke samenleving in West-Europa uit elkaar.

In de Germaanse staten trokken stedelingen naar het platteland waar een landbouwsamenleving ontstond en waar ze bescherming zochten van lokale machthebbers. Om te zorgen voor wederzijdse zekerheid kwamen de horigheid en het zelfvoorzienende hofstelsel tot ontwikkeling.

3) het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

Een vazal zweert trouw aan zijn leenheer

Omstreeks 800 kwam in het Frankische rijk van Karel de Grote het feodale stelsel tot ontplooiing. Voor het bestuur van hun rijk gebruikten koningen lokale edelen, die als leenheren trouw moesten zijn aan hun leenheer, de koning.

Rijke edelen hadden legertjes met soldaten te voet en ridders met dure uitrustingen. Vanaf de 9e eeuw bevorderde het leenstelsel de politieke versnippering van West-Europa.

4) De verspreiding van het christendom in geheel Europa

De rooms-katholieke kerk was in het Romeinse rijk ontstaan. Onder leiding van de paus van Rome werd het christendom in de vroege middeleeuwen door monniken verspreid in de nog ‘heidense’ delen van Europa, vaak in samenwerking met de politieke elite.

Het was een geleidelijk proces van verspreiding van boven af (de elite eerst) en van versmelting van christelijke en Germaanse gebruiken en ideeën. Overal in Europa werden kerken gebouwd. Monniken versterkten het christendom vanuit kloosters, waar ze volgens strenge regels leefden.

Willibrord rijdt in 696 samen met een groep monniken langs het kerkje dat hij in Utrecht heeft gesticht. De groep is onderweg naar Friesland om daar de Friezen te bekeren.

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de onderstaande schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 2
Default 1
Gepost in Geen categorie | Comments Off on Tijd van Monniken en Ridders (500 -1000)